HENJASAJ. N KODA   BILD UPPDRAG CV KONTAKT AKTUELLT   STARTSIDA JAPANSKA
  Alvik tunnelbanestation   l Handikappinstitutet l Karolinska Sjukhuset   l Söder Sjukhuset    
   


HANDIKAPPINSTITUTET


"Liksom månen i vattnet"

Stenskulpturerna handlar om landskap, om Berget, Floden och Dalen. För oss är de stående, sittande och liggande.

I reliefen har jag arbetat med Människans åldringsprocess och evolution. På vänstra halvan övan kanten av reliefen finns bilder av människans åldrande i silkscreen-tryck från ett spädbarns ansikte till ett åldrat ansikte. På högra halvan visas evolutionen från en apas till en människas ansikte. På mitten sammansmälter de båda processerna.

<
Floden: En cirkelformad skulptur, bruten i Fyra delar och hopsatt igen. Den minsta delen är polerad. Liksom månen speglas i vattnet - sittande, rullande i floden.
1.2 x 0.6 x 0.4m. rödgranit

 
 
 
 

<
Berget: Ett helt stenblock brutet och delat i fyra delar, sedan hopsatt runt en befintligbetong-
pelare. Detta ger intryck av ett helt sten-Block, stående som berget.

3 x 0.6 x 0.9m. Rödgranit från Bohuslän.

>
Dalen: Ett enda stenblock, hög polerat på ovansidan,
0.5 x o.4 x 0.8m. rödgranit.

 
   

<
Evolution: Utskjutande tegelvägg och bilder i silkscreentryck. 3 x 6m.

Foto: Eddie J Koda

 
 
UNDER ARBETE       Ett stenblock till en stenskulptur   "Floden"

1. Borrning

varje håll är ca 7cm-10cm djupt.

 

 

 

 

2. Klyvning

Blocket klyvas i 2 delar med järn silar och bleck.

 

 

3. Klyvning

Blocket i 3 delar.

 

4. Klyvning

Blocket i 4 delar.

 

5. Huggning

Pikas till vilken form man så önskas.

 

 

6. Slipning

Slipas delvis för jämna ytan.

 

7. färdigt

Stenen ska vända om och huggas på andra sidan.

 
 
   Copyright © 2007 Absolute Z computer
  Ateljé: Gåshällsvägen 1. 121 56 Johanneshov  Sweden.   E-post:    www.h-n-koda.se
  UP